animation-play-state
Бизнесті мемлекеттік ?олдау
Мемлекеттік ба?дарламалар
Мемлекеттік ретеу
Мемлекеттік гранттар
Инфра??рылым
?лтты? оператор
"Даму" ?орыны? ба?дарламалары

 

 

 


?аза?станда ша?ын ж?не орта бизнес субъектілерін тексеру мораторийі жарияланды, 27.02.2014

 


Жоба "
К?сіпкерлерге сервистік ?олдау к?рсету"-Бизнесті? жол картасы-2020, 04.02.2014
Барлы? видео >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
alt
alt

Назад

07.04.2016 Более 900 столичных семей обрели новые квартиры

07.04.2016 Более 900 столичных семей обрели новые квартиры

  В рамках пилотного проекта по сносу ветхого и аварийного жилья в Астане, который реализуется в рамках программы «Доступное жилье-2020», новые квартиры обрели 957 семей, проживавших в 71 доме. До конца первого полугодия текущего года запланировано переселение 805 семей. Разработан график переселения 2483 семей, проживающих в оставшихся 157 аварийных домах, который...

Read more

04.05.2014 04.05.2014 Астанада жеке субъектілерді? арасында Грант алу конкурсы ?ткізіліп жатыр

04.05.2014 04.05.2014 Астанада жеке субъектілерді? арасында Грант алу конкурсы ?ткізіліп жатыр

    Конкурсты? ма?сатты: Ісін жа?а баста?ан жеке к?сіпкерлік субъектілеріне, жас к?сіпкерлерге, ?йелдерге, м?гедектерге ж?не 50 жастан ас?ан адамдар?а (б?дан ?рі – к?сіпкерлер) нысаналы гранттар «Бизнестін жол картасы 2020» Ба?дарлама?а 1-?осымша?а с?йкес экономиканы? басым секторлары ше?берінде жа?а бизнес-идеяларды іске асыру ?шін ?теусіз ж?не ?айтарымсыз негізде беріледі. Конкурс ?ткiзу туралы хабарландыру Конкурсты ?йымдастырушы: «Астана ?аласыны? К?сіпкерлік...

Read more

Барлы? жа?алы?тар >
 
animation-play-state