animation-play-state
?ала экономикасы
Банк секторы

Бизнес тіркелімі 

?ала бюджеті
Сырт?ы сауда
Ішкі сауда
Демография
ТКШ
Денсаулы? са?тау
Инвестициялар
Ша?ын ж?не орта бизнес
Онерк?сіп
Байланыс
Ауыл шаруашылы?ы
??рылыс
К?лік
Туризм
?мір с?ру де?гейі
?ызметтер
К?сіпорын ?аржысы
Энергетика

 

Астана ?аласыны? 2013 жыл?ы жалпы ??ірлік ?німі


Астана ?. Статистика Департаментіні? ресми м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

 

2013 жыл?ы Астана ?. жалпы айма?ты? ?німіні? ??рылымы, %

 Астана ?. Статистика Департаментіні? ресми м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

 

Астана ?аласыны? экономикалы? к?рсеткіштері

2013 жыл?ы Астана ?. жалпы айма?ты? ?нім салымы бойынша ?Р айма?тарын ?лестіру

2013 жыл?ы ?а?тар-?ырк?йектегі Астана ?. жалпы айма?ты? ?німіні? ??рылымы

2013 жыл?ы ?а?тар-?ырк?йектегі Астана ?. жалпы айма?ты? ?німіні? ??рылымы бойынша ?Р айма?тарын ?лестіру

2013 жыл?ы ?а?тар-?ырк?йектегі Астана ?. жан басына ша??анда?ы жалпы айма?ты? ?німі бойынша ?Р айма?тарын ?лестіру

2000-2012 жылдарда?ы Астана ?. дамуыны? негізгі к?рсеткіштері

1997-2012 жылдарда?ы Астана ?. жалпы айма?ты? ?німіні? серпіні

Топ-10 стран, зарегистрировавших совместные предприятия в г. Астана  

  

 

Астана ?аласыны? 2012 жыл?а дейінгі экономикалы? к?рсеткіштері

  

 Астана ?аласыны? Паспорты, экономика, 26.07.2013 

 


 Астана ?аласыны? Паспорты, за?ды? т?л?а, 25.07.2013

 

 Видео м?ра?аты 

 

 

 

Пайдалы а?парат

Астана ?аласыны? ?леуметтік-экономикалы? дамуыны? статистикалы? к?рсеткіштері 2014 жыл?ы ?а?тар

Астана ?аласыны? ?леуметтік-экономикалы? дамуыны? 2013 ж. бойынша Паспорты

2011-2015 жылдар?а арнал?ан Астана ?аласын дамыту ба?дарламасы

               

Пайдалы сілтемелер 

Астана ?аласыны? Статистика Департаменті 

alt

Назад

 
animation-play-state