animation-play-state
Астана ?аласыны? ?мір с?ру де?гейі

?ала экономикасы > ?мір с?ру де?гейі

Астана ?. ?мір де?гейі бойынша ?й шаруашылы?тарын та?дап зерттеу 2010 жылды? 1 шілдесінен бастап, 660 ?й шаруашылы?ында?ы жа?а ж?йе бойынша ж?зеге асырылады.

?й шаруашылы?тарын зерттеу м?ліметтеріне с?йкес, т?р?ындарды? а?ша шы?ындары орташа ал?анда, 2014 жылды? 1 то?санында 136 165 те?геге те?елді. 

2014 жыл?ы наурызда Астана ?аласы хал?ыны? орташа жан басына ша??анда?ы атаулы а?шалай табыстары 101241 те?гені ??рады, б?л 2013 жыл?ы наурыз?а ?ара?анда 4,5% - ?а жо?ары, осы кезе?де на?ты а?шалай табыстар  1,8% - ?а азайды.

 

    Астана ?. Статистика Департаментіні? м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

 

 

    Астана ?. Статистика Департаментіні? м?ліметтеріне с?йкес ??рыл?ан

 

  

  

 

   

 

Астана ?. хал?ыны? ?мір с?ру де?гейіні? негізгі к?рсеткіштері 

Астана ?аласы бойынша  1 то?санда?ы 2014 ж. е?бек нары?ыны? индикаторлары

2013 жыл?ы ?арашада?ы орташа айлы? жала?ы бойынша ?Р айма?тарын ?лестіру

2013 жыл?ы ?арашада?ы на?ты а?шалай табыс бойынша ?аза?стан Республикасы айма?тарын ?лестіру

2013 жыл?ы ?а?тар-?арашада?ы Астана ?. на?ты а?ашалай табыс серпіні

2013 жыл?ы ?а?тар-?арашада?ы Астана ?. орташа айлы? жала?ы серпіні

 

alt ?аза?стан Республикасында?ы ?мір с?ру де?гейі


Назад

 

     
 
animation-play-state